Chuông Hình IP (VTH1520A)

Giá bán:
Liên hệ 028 2253 5942

  • 7″ TFT Resistive touch screen
  • IPC surveillance
  • Alarm integration
  • 4GB SD card embedded
  • Record & Snapshot