HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LINK TẢI CÁC PHẦN MỀM CAMERA

Chỉnh Độ Nhạy Hồng Ngoại Của Camera

Bước 1: Cài đặt webplugin cho Internet Explorer

  • Tải webplugin: Download
  • Chạy file webplugin để cài đặt

Bước 2: Đăng nhập vào đầu ghi Camera

  1. Truy cập vào địa chỉ IP của đầu ghi
  2. Đăng nhập tài khoản đầu ghi

Ví dụ như hình dưới: địa chỉ IP của đầu ghi là 192.168.1.123chinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-1

Bước 3: Xác nhận chạy webplugin và đăng nhập lại vào đầu ghichinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-2

Bước 4: Chọn Camera cần chỉnh hồng ngoại

  1. Vào LIVEchinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-3
  2. Chọn khung hình hiển thị Camera
  3. Chọn Camera cần chỉnh hồng ngoại
  4. Chọn PTZ Menu
  5. Bấm OKchinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-4
  6. Bấm Double Click vào khung hình đã hiển thị Camera để màn hình hiển thị lớn cho dễ điều chỉnh

Bước 5: Chỉnh độ nhạy hồng ngoại

  1. Dùng phím mũi tên xuống
  2. Bấm con trỏ tới dòng Day/Night
  3. Bấm OKchinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-5
  4. Dùng mũi tên lên xuống để chọn mục cần điều chỉnh
  5. Dùng mũi tên trái để giảm số, mũi tên phải để tăng số
  6. Ở đây khoaanninh điều chỉnh Day/Night = 1Night/Day = 2 để khi trời chuyển chiều tối nhưng có ánh sáng thì Camera vẫn có màu và không mở hồng ngoại. Khi nào không còn ánh sáng thì Camera sẽ mở hồng ngoại.
  7. Chọn Return
  8. Chọn OKchinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-6
  9. Chọn Exit
  10. Chọn OKchinh-do-nhay-hong-ngoai-cua-camera-7
  11. Chọn Yes
  12. Chọn OK -> Hoàn thành