HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TÀI LIỆU KHOÁ ADEL

Tài Liệu Hướng Dẫn
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Khoá ADEL: Download
  • Hướng Dẫn Cài Đặt Vân Tay Và Thẻ Cho Khoá ADEL 5500 – 4900 – 5600: Download
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Khoá ADEL 5500 (4 in 1): Download
  • Hướng Dẫn Cài Đặt Tiết Kiệm Điện ADEL: Download
  • Hướng Dẫn Khắc Phục Một Số Lỗi Trên Khoá ADEL: Download
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Khoá ADEL E7F4: Download
Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Khoá ADEL

Phần mềm khoá ADEL cho Windows 64bit: Download
Phần mềm khoá ADEL cho Windows 32bit: Download