1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm khoá ADEL

  Link tải phần mềm khoá ADEL cho Windows 64bit: http://wi.cr/IDJrD3
  Link tải phần mềm khoá ADEL cho Windows 32bit: http://wi.cr/ooAZygNY

 2. Hướng dẫn setup CAMERA GSK-SP7110F-W

  Link tải phần mềm SmartPSS: http://wi.cr/0QjML

 3. Cách Restore dữ liệu trên SQL Server cho phần mềm khoá ADEL với File .MDF
 4. Hướng dẫn thay đổi số thứ tự phòng trên phần mềm khoá từ ADEL
 5. Hướng dẫn đổi địa chỉ IP từ động sang tĩnh và đổi Port cho Camera IP
 6. Hướng dẫn tạo phòng trên phần mềm khoá ADEL
 7. Khắc phục lỗi ‘Communication error!’ trên phần mềm khoá ADEL