1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm khoá ADEL

  Link tải phần mềm khoá ADEL cho Windows 64bit: http://wi.cr/wXFHb
  Link tải phần mềm khoá ADEL cho Windows 32bit: http://wi.cr/STsr9WcF

 2. Link tải phần mềm SmartPSS: http://wi.cr/j10ullZS
 3. Cách Back up dữ liệu trên SQL Server cho phần mềm khoá ADEL với File .bak
 4. Hướng dẫn tạo phòng trên phần mềm khoá ADEL
 5. Khắc phục lỗi ‘Communication error!’ trên phần mềm khoá ADEL
 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DATA REGISTER ĐỌC DỮ LIỆU KHOÁ HUNE

  Link tải driver thiết bị DATA REGISTER: http://wi.cr/jYtHaE4

 7. https://youtu.be/PlanrJmtuMs
 8. https://youtu.be/c_fMF-8_-NI