Samsung SHS-2320

4,700,000 

Chế độ mở khóa :

Mở khóa bằng chìa khóa cơ Mở khóa bằng thẻ từ thông minh Mở khóa bằng mã số

Chất liệu : Nhôm, Acrylate, NBR Polycarbonate, SUS

Kích thước khóa: 65,2 x 170,5 mm

Yêu cầu độ dày cửa: ≥ 40mm

Danh mục: Tag: