Onity HT RFID

7,320,000 

Chế độ mở khóa :

Mở khóa bằng chìa khóa cơ Mở khóa bằng thẻ từ thông minh

Chất liệu : Chất liệu khóa không gỉ.

Độ dày cửa: >35mm

Danh mục: Tag: