Tesa Spy Desing Wireless

Giá bán:
Liên hệ 028 2253 5942

Chế độ mở khóa

  Mở khóa bằng thẻ từ thông minh

Chất liệu: Chất liệu khóa không gỉ.

Độ dày cửa: >35 mm

Bộ khóa bao gồm: Khóa, lỗ mộng, tay cầm

Danh mục: Tag: