Chuông cửa khách sạn HUNE

Giá bán:
Liên hệ 028 2253 5942

  • Báo chống làm phiền
  • Báo dọn phòng
  • ChuôngCửa Chuông Switch.
  • Chỉ số hiệu suất
  • Làm việc điện áp: AC 220V10%
  • Tải làm việc hiện tại: 30A