Category Archives: News

UBIQUTTI UNIFI BASESTATION XG

Ứng dụng; Phủ sóng WiFi cả 2 dần tần 2.4Ghz và 5Ghz nên thích hợp cho những địa điểm có mật độ người dùng cao. Đặc tả; Chuyên dụng;ngoài trời với 2 băng tần sử dụng đồng thời 2.4Ghz và 5Ghz Cổng kết nối; 10GB Cổng suất phát; Mạnh Anten tính hợp sẵn; Anten  kép […]